BİLGİ EDİNME
X

BİLGİ EDİNME

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

Bilgi ve belgeye erişim ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Bu konudaki şahsi başvurularınız için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar, İstanbul adresine müracaat edebilirsiniz. Harita için tıklayın...

Başvuru Formunu E-Posta yoluyla iletmek için : bilgiedinme@sbu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler

+90 216 346 36 36

+90 216 346 36 40

bilgiedinme@sbu.edu.tr